ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์

วีดีทัศน์
ภาพข่าวพัฒนาชุมชน
หนังสือสั่งการ
เอกสารพัฒนาชุมชนทั่วไทย
ประกาศสอบราคาจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร