อบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2562 จำนวน 75 คน ระหว่างวันที่ 21– 23 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)