อบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2562

นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  เติมเต็มความรู้และบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2562 โดยมี นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ร่วมฟังบรรยาย ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)