การประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562   ณ   ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ภัธภาม  ทองมีสิทธิ์ ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)