หลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ”  รุ่นที่  7  

ศพช.เพชรบุรี :   เปิดโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน  หลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ”  รุ่นที่  7  ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 23-25  พฤศจิกายน 61  กลุ่มเป้าหมายจากอำเภอชะอำ   อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด   อำเภอบ้านแหลม  อำเภอเขาย้อย   อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี      รวม  95  คน   ณ ห้องประชุมทองอุไร   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)