อบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2562

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมข้าราชการที่เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2562 ร่วมกันทำบุญ ใส่บาตรพระและทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)