นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 และอวยพรปีใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)