เทศกาลวันสงกรานต์ วันปีใหม่ของชาวไทย 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562

 นายธรรมนูญ  ไขว้พันธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันปีใหม่ของชาวไทย 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและความเป็นสิริมงคล ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ.ส.อ.ภัธภาม   ทองมีสิทธิ์ 

                                                                                                                                                                  ภาพ / ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)