โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  รุ่นที่ 1

ทีมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่  11 – 13  กันยายน  2562    ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 

(Visited 1 times, 1 visits today)