“จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

“จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
🌼 นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยการน้อมนำพระราชดำรัส “สืบสาน รักษา และต่อยอด”
🌸กิจกรรมประกอบด้วย
๑) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารพญาสัตบรรณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
๒) ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ศพช. เพชรบุรี แต่งกายชุดจิตอาสา ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๓) ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ณ พื้นที่เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. บนเนื้อที่ ๒๐๐ ตารางวา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
๔) ปลูกกล้วยน้ำว้า จำนวน ๓๐ ต้น รอบคันนาทองคำ และปลูกกระชาย บริเวณแนวทางเดิน ณ พื้นที่เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. บนเนื้อที่ ๘ ไร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
๕) กิจกรรม “หิ้วปิ่นโต กินข้าวด้วยกัน” เพื่อเป็นการแบ่งปันอาหาร และรับประทานอาหารร่วมกันภายใต้การดำรงชีวิตวิถีใหม่ (New normal)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)