ศพช.เพชรบุรีจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ ศพช.เพชรบุรี ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  และปลูกต้นไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด คือกาญจนบุรี(ต้นขานาง) นครปฐม(ต้นจันทน์หอม) เพชรบุรี(ต้นหว้า) ประจวบคีรีขันธ์(ต้นเกด) ราชบุรี(ต้นโมกมัน)  สมุทรสงคราม(ต้นจิกทะเล) และสมุทรสาคร(ต้นพญาสัตบรรณ) และปลูกต้นทุเรียน พร้อมห่มฟาง แห้งชาม-น้ำชาม บำรุงดิน บริเวณหน้าหอประชุมทองอุไร และปลูกไผ่ จำนวน 200 ต้น

 

(Visited 1 times, 1 visits today)