ติดต่อเรา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 341หมู่ที่ 6 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 7612 โทรศัพท์ 032-471-831 โทรสาร 032-471-832
(Visited 1 times, 1 visits today)