ศพช.เพชรบุรี :ลงพื้นที่ประสานงาน หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รุ่นที่ 34 จำนวน 44 คน

นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี มอบหมายให้ นางขวัญตา พ่วงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นางสาววาสนา ยึดเหนี่ยว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวอัญชิษฐา สิงห์สุทัศน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อประสานการลงฝึกปฎิบัติภาคสนามของ “นักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ. 65 ณ บ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี ซึ่งการประสานงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก  นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี  นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน และนายแรม เชียงกา ผอ.ศรช.ศก.พอเพียงบ้านหนองทราย

(Visited 1 times, 1 visits today)