“ จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

13 สิงหาคม 2564 /

11:07 น.