การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ได้จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                                                                                                                                            จ.ส.อ.ภัธภาม  ทองมีสิทธิ์     ภาพ / ข่าว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)