“ จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564    เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  กิจกรรมดังนี้

  1. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  2. ปรับปรุงบำรุงดินในแปลงสวนไม้ผล พื้นที่ 200  ตารางวา
  3. ปลูกข้าวหอมปทุม ณ พื้นที่เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. บนเนื้อที่ 8 ไร่ ( ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ )

การดำเนินกิจกรรมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing    ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)