จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 16 มกราคม 2562

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  บรรยายพิเศษ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้  หลักสูตร  “เสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ”  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ณ   ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)