ตรวจสอบมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562

นางสาวจุฑาทิพย์  สมปราชญานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล  สถาบันการพัฒนาชุมชน  พร้อมคณะกรรมการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล  เข้าตรวจสอบมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562  พร้อมประเมินนักทรัพยากรบุคคล  โดยมี นางขวัญตา  พ่วงทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  พร้อมบุคลากร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ร่วมประชุมเพื่อรับการประเมินและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองอุไร  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)