ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ครบรอบ 59 ปี

นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 59 ปี   ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณ ศพช. เพชรบุรี   ทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน  จากนั้น นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565    ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)