ศพช.เพชรบุรี :ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ (เชี่ยวชาญ) ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ (เชี่ยวชาญ) โดยชี้แจง แนวทางในการจัดทำเอกสารทางการประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ (เชี่ยวชาญ) เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำเอกสารทางการประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาการ(เชี่ยวชาญ)ให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                ในการนี้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วยนักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมอาคารพญาสัตตบรรณชั้น 2 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

Change for Good
สุขทุกวัน@ศพช.เพชรบุรี
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
#ศพช.เพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)