ศพช.เพชรบุรี เชิญชวนมาอ่าน E-Book สุดยอดองค์ความรู้ เรื่องเล่าเร้าพลัง

KM Challenge ระดับบุคคล โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       จังหวัดในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
(Visited 1 times, 1 visits today)