หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “108 อาชีพแก้จน พัฒนาคน ทุกช่วงวัย” : การทำสลัดโรล

จัดฝึกอบรมอาชีพประชาชน  หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “108 อาชีพแก้จน พัฒนาคน ทุกช่วงวัย”

: การทำสลัดโรล🥬🥬🥬🥬

👉วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ประธานเปิดการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพประชาชนระยะสั้น “108 อาชีพ“ แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใมีทักษะ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ในช่วงภาวะวิกฤต covid-19

👩‍🍳 โดยมี นางขวัญตา พ่วงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และนางสาวอัญชิษฐา สิงห์สุทัศน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้สาธิต และฝึกปฎิบัติ “การทำสลัดโรล”  โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 10 คน   ณ  อาคารราตรี   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)