อบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2562

นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในการปิดและมอบวุฒิบัตรให้ผู้รับการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2562 โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ผู้กล่าวรายงาน  ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)