เอามื้อสามัคคี คนหัวเห็ด @ ศพช.เพชรบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
เอามื้อสามัคคี คนหัวเห็ด @ ศพช.เพชรบุรี
นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี คนหัวเห็ด @ ศพช.เพชรบุรี มีกิจกรรมดังนี้
📌 นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมผลิตก้อนเชื้อเห็ดและบรรจุก้อนเชื้อใส่ถุงเพื่อเตรียมไปนึ่งและหยอดเชี้อเห็ด จำนวน 400 ก้อน จากนั้นชมผลงานที่ได้บรรจุก้อนเชื้อเห็ดที่หยอดเชื้อเห็ดนางฟ้าแล้ว เชื้อเห็ดนางฟ้าจะเดินเต็มก้อนในอีก 15 วันพร้อมที่จะนำไปเพาะเลี้ยงในโรงเรือน
📌เยี่ยมชมโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ ที่พร้อมขาย ในอีก 5 วัน ช่วงนี้ผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ ราคาสูงแต่ ศพช.เพชรบุรี ขายราคาเดิมเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)