โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีสร้างสุข (ศพช.สร้างสุข)

นายธรรมนูญ  ไขว้พันธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการและเครือข่ายผู้นำสัมมาชีพ  เสริมพนังอ่างเก็บน้ำ  โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีสร้างสุข   (ศพช.สร้างสุข)  ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน  ณ   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

(Visited 1 times, 1 visits today)