“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ข้าราชการและลูกจ้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ร่วมกันทำแปลงผักกวางตุ้งและผักคะน้า ข้างอาคารทองอุไร ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

08 มิถุนายน 2563 /

11:13 น.