ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

วาสนา ไขว้พันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม